XÂY DỰNG

Xây dựng Văn Phòng

Trước tiên bạn lựa chọn nhà thầu thiết kế văn phòng và  chuyển cho họ các thông tin liên quan đến yêu cầu của bên bạn:số lượng phòng ban, số lượng nhân viên, các thiết bị đặc biệt trong văn phòng mà bạn yêu cầu, các yêu cầu đặc biệt khác của sếp bạn về không gian nếu có hoặc các tiêu chuẩn của tập đoàn mà văn phòng địa phương này của bạn phải tuân theo về thiết kế.

Nhà thầu chuyên nghiệp sẽ làm việc cụ thể với bạn và họ sẽ gợi ý cho bạn, trước hết là một bản thiết kế sơ bộ về bố trí mặt bằng hay tổ chức không gian (layout).

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm